CARS Microscopy
Kapitel i bok, 2008

CARS

Non-linear optics

microscopy

Författare

Annika Enejder

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi

Christoph Heinrich

Christian Brackmann

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi

Stefan Bernet

Monika Ritsch-Marte

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

ISBN

978-0813816784