Methods for estimating the sizes of large inclusions in clean steels.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Clive Anderson

Jacques de Maré

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Holger Rootzen

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Acta Materialia 53

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13