Methods for estimating the sizes of large inclusions in clean steels.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Clive Anderson

Jacques de Maré

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Holger Rootzen

Chalmers, Matematiska vetenskaper, matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik