Multiscale stochastic homogenization of monotone operators
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

multiscale

monotone operator

G-convergence

stochastic homogenization

Författare

Nils Svanstedt

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Networks and Heterogeneous Media

Vol. 2 1 181-192

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-06