Reiterated homogenization of monotone parabolic problems,
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

monotone operators

multiscale

reiterated homogenization

G-convergence

Författare

Nils Svanstedt

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ann. Univ. Ferrara

Vol. 53 217-232

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-06