Identification of the three-dimensional gel microstructure from transmission electron micrographs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Rasmus Nisslert

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Mats Kvarnström

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Magnus Nydén

SuMo Biomaterials

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Mats Rudemo

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Journal of Microscopy

0022-2720 (ISSN) 1365-2818 (eISSN)

Vol. 225 1 10-21

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07