Identification of the three-dimensional gel microstructure from transmission electron micrographs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Rasmus Nisslert

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Mats Kvarnström

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Magnus Nydén

Chalmers, Kemi- och bioteknik

SuMo Biomaterials

Mats Rudemo

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Journal of Microscopy

0022-2720 (ISSN) 1365-2818 (eISSN)

Vol. 225 1 10-21

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-18