Simulation and Analysis of a new High Power Density Generator
Artikel i övriga tidskrifter, 2006

Författare

Mohsen Torabzadeh-Tari

Lars Austrin

Sonja Lundmark

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Göran Engdahl

ICAS 2006, 25th International Congress of the Aeronautical Sciences

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13