3DFinite Element Analysis of Eddy Current Losses in Hydrogenerator End Regions
Artikel i övriga tidskrifter, 1995

Författare

Marguerite Touma

Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik

Sonja Lundmark

Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik

Jorma Luomi

Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik