3DFinite Element Analysis of Eddy Current Losses in Hydrogenerator End Regions
Artikel i övriga tidskrifter, 1995

Författare

Marguerite Touma

Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik

Sonja Lundmark

Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik

Jorma Luomi

Institutionen för elmaskinteknik och kraftelektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07