Studies of Sorption of Th and Np onto UO2 and TiO2
Paper i proceeding, 2001

Författare

Yngve Albinsson

Institutionen för kärnkemi

Hans Nilsson

Institutionen för kärnkemi

Anna-Maria Jakobsson

Institutionen för kärnkemi

Material Research Society Symposium Proceedings

Vol. 663

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06