Creativity and the fallacy of misplaced concreteness in new drug development: A Whiteheadian perspective
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Mats Sundgren

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

European Journal of Innovation Management

Vol. 10 2 215-235

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07