Against the antagonist view of professionals-managers relationships: The case of the culture industry
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Human Resource Development International

Vol. 10 4 401-416

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07