Media and organization: Exploring the worldview of speech, writing and code
Paper i proceeding, 2007

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Paper presented at the EGOS Colloquium, Vienna, July 5-7. 2007.

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-06