rchitectural work as practice: Materialized semiosis
Paper i proceeding, 2007

Författare

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Paper presented at the Academy of Management Meeting, Philadelphia, August 3-8, 2007.

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-06