Real Options for Innovation Management,
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Tobias Fredberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

International Journal of Technology Management

Vol. 39 1/2 72-85

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06