Handbook of Descriptive Language Knowledge: A Full-Scale Reference Guide for Typologists
Bok, 2007

Författare

Harald Hammarström

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

ISBN

978-3-89586-383-7

Mer information

Skapat

2017-10-10