Natural Convection Boundary Layer in a 5:1 Cavity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Darioush Gohari Barhaghi

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Physics of fluids

Vol. 19 125106

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik