Natural Convection Boundary Layer in a 5:1 Cavity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Darioush Gohari Barhaghi

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Physics of fluids

Vol. 19 125106

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07