Gradient Optimization of Microwave Devices Using Continuum Design Sensitivities from the Adjoint Problem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Yongtao Yang

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Tomas Halleröd

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

David Ericsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Alexander Hellervik

Chalmers, Fundamental fysik

Anders Bondeson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

Thomas Rylander

Chalmers, Tillämpad mekanik, Beräkningsteknik

IEEE Transactions on Magnetics

Vol. 2005 5 1780-1783

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07