Polarization-based Monitoring in WDM Systems
Övrigt konferensbidrag, 2007

Författare

Mats Sköld

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Bengt-Erik Olsson

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Proceedings of Optoelectronics and Communications Conference

346-347
978-4-88552-221-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Telekommunikation

ISBN

978-4-88552-221-5

Mer information

Skapat

2017-10-07