ILES and LES of Complex Engineering Flows
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Christer Fureby

J. Fluids Engng

Vol. 129 1514-

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06