On LES and DES of Wall Bounded Flows
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Christer Fureby

Ercoftac Bulletin

72

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik