Grouting in the Nygård Tunnel: Pre-Grouting Design for Drip Sealing and Evaluation
Rapport, 2008

Författare

Christian Butron

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Gunnar Gustafson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Johan Funehag

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Ämneskategorier

Geofysisk teknik

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology

Mer information

Skapat

2017-10-07