Slutrapport för de 6 delprojekten inom MinBaS Programområde 1 - Optimering av produktionsprocessen från täkt till färdigt material
Rapport, 2005

Författare

Magnus Evertsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Erik Hulthén

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Magnus Bengtsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Per Svedensten

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07