Passageparametrar vid siktning
Rapport, 2004

Egenskaper för siktdukar av gummi som används inom ballastproduktion har undersökts. Syftet har varit att undersöka hur passagehastigheten för krossat ballastmaterial hos olika siktdukar påverkas av dukmaterial, hålform och andel öppen siktarea. Sedan tidigare finns en väl fungerande modell för trådsåll utvecklad av Dr. Soldinger Stafhammar. Målet med studien är att utöka den modell som utvecklats i tidigare forskning till att även innefatta hur dukmaterialet och geometrin i den öppna siktarean (hålformen) påverkar passagehastigheten. Den här studien fokuserar på passageflödet genom hålen på duken. Ett nytt sätt att beräkna en passageparameter k har tagits fram. Det tar nu även hänsyn till andelen öppen siktarea och hålformen. Resultatet är en formel som ger passagehastigheten med medelpartikelns diameter, siktdukens aperturmått, och andelen öppen siktarea. Passagehastigheten påverkas i hög grad av andelen öppen siktarea, vilket betyder att en gummiduk med mindre andel öppen siktarea måste bli större jämfört med ett trådsåll för att bibehålla kapaciteten.

Författare

Erik Hulthén

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system

Magnus Bengtsson

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem, Mekaniska system

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08