Skillnader efter krossning för MinBaS - Formbetingad krossning i single particle breakage försök
Rapport, 2005

Författare

Per Svedensten

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Erik Hulthén

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mekaniska system

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08