Uncertainty and Sensitivity Analysis of Solubility Calculations at Elevated Temperatures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Allan Emrén

Institutionen för kärnkemi

Mat. Res. Soc. Proc

412 889-

Ämneskategorier

Fysik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08