A method for preparation and purification of 234Th
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Appl. Rad. Isotopes

56 681-684

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08