Extraction properties of 6,6´-bis-(5,6-dipentyl-[1,2,4]triazin-3-yl)-[2,2´]bipyrinidyl (C5-BTBP)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Solvent Extr. Ion. Exch

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13