Separation of Actinides(III) from Lanthanides in Simulated Nuclear Waste Streams using 6,6´-bis-(5,6-dipentyl-[1,2,4]triazin-3-yl)-[2,2´]bipyrinidyl (C5-BTBP) in Cyclohexanone
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08