Kärnkemisk utbildning och forskning - insatser och behov
Rapport, 1985

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Jan Liljenzin

Institutionen för kärnkemi

Jan Rydberg

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06