Kärnkemisk utbildning och forskning - insatser och behov
Report, 1985

Author

Gunnar Skarnemark

Department of Nuclear Chemistry

Jan Liljenzin

Department of Nuclear Chemistry

Jan Rydberg

Department of Nuclear Chemistry

Subject Categories

Chemical Sciences

More information

Created

10/6/2017