Speciation of Radionuclides, Preparation of Simulant Solutions, SX and Sorption Tests
Rapport, 1999

Författare

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Jan Liljenzin

Institutionen för kärnkemi

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08