SENVAR: A code for handling chemical uncertainties in solubility calculations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Computers & Geosci.

Vol. 22 889-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07