Conceptual uncertainties in solubility calculations in groundwater systems: A calculation exercise
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Allan Emrén

Institutionen för kärnkemi

Radioactive Waste Management and Environmental Restoration

Vol. 22 3 163-173

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08