Uncertainties in solubility calculations aimed at a repository for spent nuclear fuel.
Paper i proceeding, 1998

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Allan Emrén

Institutionen för kärnkemi

Proceedings of the PSAM 4 conference, 13-18 September, New York City

Vol. 4 2223-2228

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07