MINVAR and UNCCON, Computer Programs for Uncertainty Analysis of Solubility Calculations in Geological Systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Allan Emrén

Institutionen för kärnkemi

Computers and Geoscienses

Vol. 26 121-246

Ämneskategorier

Kemi