Studies on the Complexation Behaviour of Thorium(IV). 1. Hydrolysis equilibria
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

J. Solution Chem

Vol. 29 63-85

Ämneskategorier

Kemi