Diversity and Innovation in Adult and Vocational Education
Samlingsverk (redaktörskap), 1998

Redaktör

Michael Christie

Centrum för pedagogisk utveckling

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-06