Shifting Perspectives in Engineering Education
Samlingsverk (redaktörskap), 2005

Redaktör

Michael Christie

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06