The relative investment in "second chance" further education opportunities for adults in Sweden and Australia; a comparative analysis
Kapitel i bok, 2007

Författare

T. Stehlik

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Michael Christie

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

4732007

Mer information

Skapat

2017-10-06