Social and historical factors in the development of Swedish adult education in Pedagogical Papers Series
Kapitel i bok, 2007

Författare

Michael Christie

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

IT University, Summer 2007

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Socialt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13