Social and historical factors in the development of Swedish adult education in Pedagogical Papers Series
Kapitel i bok, 2007

Författare

Michael Christie

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Socialt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06