Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning
Kapitel i bok, 2007

Författare

Ramón Garrote Jurado

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Tomas Pettersson

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Michael Christie

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Pedagogical Papers Series, IT University, Spring 2007

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13