Calculations on iodine speciation in gas and liquid phases.
Paper i proceeding, 1999

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Allan Emrén

Institutionen för kärnkemi

Jan Liljenzin

Institutionen för kärnkemi

Proceedings of Iodine Aspects of Severe Accident Management, Vantaa (Helsinki), Finland

Ämneskategorier

Kemi