Assessment of Uncertainty in Parameter Evaluation and Prediction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Jan Liljenzin

Institutionen för kärnkemi

Talanta

Vol. 51 2 231-246

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07