On the hydrolysis of tetravalent metal ions
Paper i proceeding, 2001

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Allan Emrén

Institutionen för kärnkemi

Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXIV

1091-1099

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07