Uncertainties in solubility calculations”
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Allan Emrén

Institutionen för kärnkemi

Chemical Monthly

1171-

Ämneskategorier

Kemi