Uncertainties in solubility calculations”
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Christian Ekberg

Institutionen för kärnkemi

Allan Emrén

Institutionen för kärnkemi

Chemical Monthly

123 1171-

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07