TACK- a program coupling chemical kinetics with a two-dimentilal transport model in geochemical systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Computers and Geosciences

Vol. 21 1 511-521

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07