Uncertainties connected with Geochemical Modelling of Waste Disposal in Mines
Paper i proceeding, 2002

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Invited to Mine Water and the Environment, special edition “Large Scale Modelling and the Environment”

Vol. 21 1 45-51

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07