Determination of Protonation Constants of 2,2’:6’,2’’-Terpyridine from Liquid-liquid Distribution Data
Paper i proceeding, 2002

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Jan Liljenzin

Institutionen för kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Proceedings of the international Conference on Solvent Extraction ISEC 2002

549-554

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07