Modelling the Influence of Organic Phase Composition on the Extraction of Trivalent Actinides
Paper i proceeding, 2002

Författare

Jan Liljenzin

Institutionen för kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Proceedings of the international Conference on Solvent Extraction, ISEC 2002

1193-1198

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08