A Retracable Method to Assess Uncertainties in Solubility Estimations Exemplified by some Americium Solids
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Journal of Chemical Thermodynamics

Vol. 35 1 55-66

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08