Detection of zirconium in organic and aqueous phases using an Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometer using the same aqueous standards
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Arvid Ödegård Jensen

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Anal and Bioanal Chem

374 1330-1334

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07